Cenník

Kvalitné služby za najnižšie ceny

Založenie spoločnosti s.r.o.

-založenie na klúč. Nezahŕňa iba overovanie podpisov

449€

Ready made s.r.o. (hotová, už založená s.r.o.)

-vrátane doplnenia voľných živností podľa želania

499€

Vykonanie jednoduchých zmien v ORSR

- okrem zníženia/zvýšenia ZI a prevodu obchodného podielu 

od 199€

Prevod obchodného podieľu v spoločnosti s.r.o.

- vrátane akýchkoľvek iných zmien mimo zníženie/zvýšenia ZI

249€

Prevod obchodného podieľu v spoločnosti s.r.o.

- vrátane zvýšenia základného imania spoločnosti

399€

Zvýšenie základného imania spoločnosti s.r.o.


349€

Zníženie základného imania spoločnosti s.r.o.


449€

Odvolanie súhlasu so sídlom spoločnosti s.r.o. a príprava Podnetu na zrušenie spoločnosti s.r.o.

399€

Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti a príprava Podnetu na zrušenie spoločnosti s.r.o.


399€

Zápis konečného užívateľa výhod do OR

- cena je konečná bez akýchkoľvek ďalších poplatkov

 79€

Virtuálne sídlo Dunajská 66 Bratislava - Staré mesto


25€/mesiac

Virtuálne sídlo Hrachová 16B Bratislava - Ružinov


25€/mesiac

Ready made s.r.o. - platca DPH

-novozaložené aj s históriou

od 2299€

Nominee spoločník

- spoločník s.r.o. alebo akcionár a.s.

od 149€/mesiac

Nominee štatutár

- konateľ s.r.o. alebo člen predstavenstva dozornej 

   rady akciovej spoločnosti

od 250€/mesiac

Zmena zodpovedného zástupcu k remeselnej alebo viazanej živnosti

79€

Založenie živnosti

- v cene je zápis max. 6 živností.  Pri viacerých závisí cena od počtu zapisovaných živností

od 49€

Založenie občianskeho združenia

499€

Prepracovanie už pripravenej dokumentácie

od 59€

Osobná konzultácia

- cena za každú začatú hodinu

80€

           Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.