Cenník

Kvalitné služby za najnižšie ceny

Založenie spoločnosti s.r.o.

-založenie na klúč. Nezahŕňa iba overovanie podpisov

349€

Ready made s.r.o. (hotová, už založená s.r.o.)

-vrátane doplnenia voľných živností podľa želania

449€

Vykonanie jednej zmeny v s.r.o. a jej zápis v OR

- okrem zníženia/zvýšenia ZI a prevodu obchodného podielu 

od 149€

Vykonanie 2-3 zmien v s.r.o. a ich zápis v OR

- okrem zníženia ZI a prevodu obchodného podielu

199€

Prevod obchodného podieľu v spoločnosti s.r.o.

- vrátane akýchkoľvek iných zmien mimo zníženie/zvýšenia ZI

249€

Prevod obchodného podieľu v spoločnosti s.r.o.

- vrátane zvýšenia základného imania spoločnosti

299€

Zvýšenie základného imania spoločnosti s.r.o.


249€

Zníženie základného imania spoločnosti s.r.o.


349€

Odvolanie súhlasu so sídlom spoločnosti s.r.o. a príprava Podnetu na zrušenie spoločnosti s.r.o.

299€

Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti a príprava Podnetu na zrušenie spoločnosti s.r.o.


299€

Zápis konečného užívateľa výhod do OR

- cena je konečná bez akýchkoľvek ďalších poplatkov

 69€

Virtuálne sídlo Dunajská 66 Bratislava - Staré mesto


25€/mesiac

Virtuálne sídlo Hrachová 16B Bratislava - Ružinov


25€/mesiac

Ready made s.r.o. - platca DPH

-novozaložené aj s históriou

od 2299€

Nominee spoločník

- spoločník s.r.o. alebo akcionár a.s.

od 149€/mesiac

Nominee štatutár

- konateľ s.r.o. alebo člen predstavenstva dozornej 

   rady akciovej spoločnosti

od 250€/mesiac

Zmena zodpovedného zástupcu k remeselnej alebo viazanej živnosti

79€

Založenie živnosti

- v cene je zápis max. 6 živností.  Pri viacerých závisí cena od počtu zapisovaných živností

od 30€

Založenie občianskeho združenia

299€

Prepracovanie už pripravenej dokumentácie

od 59€

Osobná konzultácia

- cena za každú začatú hodinu

60€

           Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.