Zápis zmien v SRO do Obchodného registra

Potrebujete zmeniť názov, sídlo, doplniť činnosti, alebo napr. konateľa?

jednoduchšie zmeny:  199 €

- zmena obchodného mena

- zmena sídla spoločnosti

- zmena údajov štatutárov

- vymenovanie/odvolanie konateľov

- doplnenie/zrušenie činností predmetu podnikania

- a iné...

kombinácia zmien:  249 €

- kombinácia viacerých zmien  bez zvyšovania/znižovania základného imania spoločnosti

- prevod obchodného podielu 

zvýšenie/zníženie ZI:  399 €

- kombinácia akýchkoľvek zmien vrátane prevodu obchodného podielu spolu so znížením/zvýšením základného imania


Postup je jednoduchý

1. vyplníte a odošlete dolu uvedený formulár

2. na Váš e-mail Vám zašleme potrebnú dokumentáciu a zálohovú faktúru

3. dokumentáciu si vytlačíte, podpíšete a overíte u notára alebo na matrike

4. dokumentáciu nám doručíte osobne, poštou, alebo e-mailom

5. zaplatíte zálohovú faktúru prevodom, alebo platbou kartou

6. informujeme Vás o zápise zmien Vašej spoločnosti a pošleme aktuálny výpis 


Prvý krok: vyplniť a odoslať formulár