Zápis zmien v SRO do Obchodného registra

Potrebujete zmeniť názov, sídlo, doplniť činnosti, alebo napr. konateľa?

1 zmena / 149 €

- zmena obchodného mena

- zmena sídla spoločnosti

- zmena údajov štatutárov

- vymenovanie/odvolanie konateľov

- doplnenie/zrušenie činností predmetu podnikania

- a iné...

2-3 zmeny / 199 €

- kombinácia akýchkoľvek zmien bez prevodu obchodného podieľu 

prevod OP / 249 €

- kombinácia akýchkoľvek zmien vrátane prevodu obchodného podieľu, alebo zníženia/zvýšenia základného imania

- v prípade že prevod obchodého podieľu zahŕňa aj zmenu výšky základného imania, cena je 299€

Postup je jednoduchý

1. vyplníte a odošlete dolu uvedený formulár

2. na Váš e-mail Vám zašleme potrebnú dokumentáciu a zálohovú faktúru

3. dokumentáciu si vytlačíte, podpíšete a overíte u notára alebo na matrike

4. dokumentáciu nám doručíte osobne, poštou, alebo e-mailom

5. zaplatíte zálohovú faktúru prevodom, alebo platbou kartou

6. informujeme Vás o zápise zmien Vašej spoločnosti a pošleme aktuálny výpis 


Prvý krok: vyplniť a odoslať formulár