Nominee služby

Čo znamená nominee servis?

Naša kancelária ponúka klientom aj tzv. služby nominee. Jedná sa o spôsob utajenia skutočného vlastníka, resp. vlastníkov spoločnosti. Pojem ´´nominee´´ označuje osobu, či už jednotlivca, alebo inú spoločnosť, ktorá vystupuje v obchodnom registri ako oficiálny spoločník, alebo konateľ spoločnosti (nominee je v tomto prípade fyzická osoba). Prostredníctvom tohto mechanizmu nie je možné z verejne dostupných zdrojov zistiť, kto je skutočným vlastníkom danej spoločnosti a ten teda zostáva v anonymite. Nominee štatutár však spoločnosť v skutočnosti neriadi, ani nie je jej skutočným majiteľom. Nominee služby sú totiž poskytované zväčša za účelom ochrany majetku alebo súkromia podnikateľa.

Kto je to nominee? 

Nominee je dôveryhodná osoba, ktorá zastupuje skutočného vlastníka v orgánoch spoločnosti, pričom nominee koná výhradne iba so súhlasom a na základe inštrukcií klienta. Napriek tomu, že sú vzťahy medzi skutočným vlastníkom a nominee štatutárom po celý čas jednoznačne vymedzené, priama väzba medzi nimi neexistuje. Klient má u nás po celý čas využívania nominee služieb právny nárok na vlastníctvo spoločnosti a jej majetok na základe jednoznačnej právnej dokumentácie a súboru dokumentov, pričom vie osobu nominee štatutára odvolať, alebo vymeniť za akúkoľvek inú osobu autonómne, teda bez akéhokoľvek úkonu zo strany nominee. V prípade využitia nominee služieb poskytujeme klientovi záruky a ručenie presne definované v zmluvných podmienkach poskytovaných služieb. Nominee služby je možné využiť pri všetkých typoch spoločností (s.r.o., a.s., ...) 

Pre koho je táto služba vhodná?

Služby nominee využívajú naši klienti najmä v prípadoch, ak je potrebné utajiť vlastníctvo spoločností, alebo majetkových podielov v spoločnostiach pred konkurenciou v odvetví, spoločníkmi v iných spoločných podnikoch klienta, pred členmi rodiny, alebo utajiť vlastníctvo cenných aktív, či už hmotného majetku alebo vlastníckych podielov v spoločnostiach z dôvodu bezpečnostného rizika. Nominee služby teda slúžia na utajenie vlastníctva, nie na krytie nelegálnych aktivít. Aj z tohto dôvodu je poskytovanie týchto služieb našou spoločnosťou podmienené správou účtovníctva takejto spoločnosti našou kanceláriou. 

Z časového hľadiska je možné zo strany klienta využiť nominee služby jednorázovo, teda napríklad na konkrétny obchodný prípad, alebo dlhodobo.

Nomienee služby poskytujeme aj pre zahraničných klientov.  

Pre zahraničných, ale často aj domácich klientov poskytujteme nominee služby aj v kombinácii so zabezpečovaním plynulého medzinárodného platobného styku. Viac informácií k tejto problematike Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Ako to funguje?

1. kontaktovanie klientom

2. oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a predstavou klienta o fungovaní procesov v budúcnosti a požadovaných cieľov

3. návrh efektívneho riešenia z našej strany, a jeho konzultovanie s klientom, alebo spoločné hľadanie takéhoto riešenia 

4. posúdenie štruktúry a nastavených procesov špecializovanou účtovnou kanceláriou a audítorom (So súhlasom klienta)

4. príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie našou advokátskou kanceláriou

5. výkon nominee služieb a nerušené podnikanie klienta


Ceny nominee služieb 

- nominee spoločník (s.r.o.), alebo akcionár (a.s.)                                   už od 149€/mesiac

- nominee konateľ (s.r.o.), alebo predseda predstavenstva (a.s.)            už od 249€/mesiac

Z dôvodu rozličnej zložitosti úrovne prípravy, posudzovania a rozsahu činností spadajúcich pod nominee servis, ako aj časovej náročnosti poskytovaných činností a z toho plynácej výšky nákladov, sú konečné ceny pre každého klienta stanovované individuálne.  

Máte otázky? Kontakujte nás

0905 824 764 / kajan@firmio.sk