Predaj ready made a.s. za 1999


Postup pri kúpe ready made akciovej spoločnosti:


1. vyplňte a odošlite dolu uvedený formulár

2. na Váš e-mail Vám zašleme dotazník a zálohovú faktúru

3. po jej uhradení Vám zašleme dokumentáciu elektronicky, alebo poštou

4. dokumentáciu podpíšete a overíte u notára alebo na matrike

5. dokumentáciu nám doručíte osobne alebo poštou

6. na Váš e-mail Vám zašleme vyúčtovaciu faktúru a po jej úhrade vykonáme zápis zmien

7. informujeme Vás o zápise zmien vo Vašej spoločnosti a pošleme aktuálny výpis poštou


Aktuálny zoznam ready made a.s. 

Názov                IČO             Dátum vzniku             Platca DPH            Cena           Stav

BITLAND a.s     50289675          23.4.2016                    nie                    1999€           voľná


Prvý krok: vyplniť a odoslať formulár