Poistenie majetku

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Produkty nášho portfólia neživotného poistenia

Poistenie bytových domov

Poistenie bytového domu predstavuje poistenie štyroch a viac bytových jednotiek, kde viac ako 60% má slúžiť na bývanie. 

 Pomôžeme Vám:

 • s majetkovým a zodpovednostným poistným krytím
 • vybrať správne poistenie podľa požiadaviek správcov budov
 • porovnať aktuálne produkty na trhu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov

Ste podnikateľ? Toto poistenie zahŕňa napríklad živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov, skupinové poistenie vozidiel, poistenie pohľadávok, poľnohospodárskych rizík, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty veci pri preprave. 

 Pomôžeme Vám:

 • pri výbere poistenia pre podnikateľov
 • s porovnaním výhod a obmedzení v poistnom plnení jednotlivých produktov poisťovní
 • pri likvidácií poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody

Povinné zmluvné poistenie 

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) je poistením, ktoré musíte platiť zo zákona a uhradí škodu, ktorú spôsobíte vašim autom niekomu inému. Spolupracujeme s 10 poisťovňami a máme prehľad o všetkých podmienkach, cenách a zľavách. 

Pomôžeme Vám:

 • pri výbere najvýhodnejšieho PZP pre vaše auto
 • ak máte uzavretú poistku a chcete získať výhodnejšiu poistku v inej poisťovni

Havarijné poistenie - KASKO

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia havarijné poistenie (tiež KASKO poistenie) kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. 

Pomôžeme Vám:

 • pri havárii vozidla
 • pri živelných udalostiach, ako sú napr. záplavy, padnutie stromu, požiar
 • pri krádeži celého vozidla alebo jeho častí
 • pri poškodení vandalizmom alebo lúpežou
 • pri poškodení čelného skla alebo iných skiel
 • pri poškodení batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím
 • pri prípadnom úraze alebo trvalom dôsledku úrazu spôsobeným haváriou
 • s výberom asistenčných služieb

Máte otázky? Chcete vedieť viac informácií? Volajte 0948 384 399  alebo píšte na janco@firmio.sk