Naše služby zahŕňajú:

Založenie firmy

- založenie s.r.o.

- zriadenie živnosti

- založenie firmy v ČR

- založenie firmy v Maďarsku

Zápis zmien do OR

- zmena názvu spoločnosti

- zmena sídla

- zmena konateľa/spoločníka 

- zmena základného imania

Koniec podnikania

- odpredaj firmy

- likvidácia firmy

- konkurz firmy

- výmaz firmy ex-offo


Odpredaj Vašej firmy

- odpredaj platcu DPH

- odpredaj neplatcu DPH

Iné služby

- virtuálne sídlo v Bratislave

- trvalý pobyt v Bratislave

- vykonanie zmien v družstve

- založenie občianskeho združenia